מתכון ללחם פועלים לבן של תומר בלס מתוך התכנית “הלחם של תומר”